zabíjačka video Warning: gethostbyaddr() [balon centar radnička]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in popros a dostaneš /home/html/palstav.sk/public_html/files/config.php on line dřevěná balkonová zábradlí 95
Syndrom toxického šoku wikipedie scweneonesa|scweneonesa|scweneonesa|tawinglysa|tawinglysa|tawinglysa|tawinglysa|nolrmandesa|nolrmandesa|tinsignscsa
  Celkom: 1691001 Mesiac: 0038424 Týždeň: 0007381 Dnes: 0000640   
tabuľka odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe Vąetky domy z katalógu -10% na k?ú?.Jednopodlaľné domy realizujeme do troch mesiacov.
   
 
aktualizácia máp navigon 40 plus ms juniorů v hokeji 2016 fialová vodička na afty vámpírnaplók online 2. évad szinkronos pokládání dlažby cena tarjetas de amor y amistad en foamy para niños
 
 

jednorázové brigády brno  :: ÚVOD ::

 
 
Rodinný dom Kompakt 042 - 
Poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
Vhodný do dvojpodlaľnej okolitej zástavby na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén
Denná a nočná čas» rodinného domu je vhodne rozdelená
Prízemie je rieąené ako denná čas», z veµkej časti je tvorené veµkopriestorom obývacej izby, jedálne a kuchyne
Veµkou prednos»ou tohoto domu je samostatná izba na prízemí
Podkrovie je rieąené ako nočná čas» a jeho tri izby spĺňajú nároky funkčného bývania
Svojou dispozíciou uspokojí nároky na pohodlné bývanie 5-6 člennej rodiny
Vzhµadom na svoju ąírku je vhodný aj na uľąie stavebné parcely
Sme stavebná firma zaoberáme sa stavbou a rekonątrukciami murovaných, rodinných domov vcelku alebo len realizáciou ?asti domu na územi celého Slovenska.
Zrealizujeme dom pod?a Váąho projektu alebo Vám ponúkame výber z naąich projektov od firmy Euroline,ktoré nájdete na naąej stránke.

Stavbu domov realizujeme v ątyroch fázach pod?a ľelania investora.


 • prvá fáza hrubá stavba (základova doska,múry,prie?ky,strop,krov,krytina,komín)

 • druhá fáza holodom (hrubá stavba,okná,dvere,vąetky inątalácie,omietky,potery)

 • tretia fáza dom na k?ú? pod?a Vaąich predstáv

 • ątvrtá fáza dom na k?ú? plus oplotenie a úprava pozemku do finálnej podoby


Ako doplnkové sluľby pre Vás môľme vybavit vąetky administratívne úkony potrebné na vybavenie stavebného povolenia.

limitovaný příslib Sprostredkujeme Vám kúpu pozemku vo Vami vybranej lokalite.

Nízkoenergetické domy


natriumhydroxidlösung r Pojem nizkoenergetický dom je v sú?asnosti pomerne dosť zauľívaný a zah??a vąetky budovy, ktoré sú vzh?adom na energetickú náro?nosť úspornejąie v porovnaní s klasickou výstavbou. V slovenskej legislatíve a ani v technických normách neexistuje zatia? ľiadna definícia nízkoenergetického domu a preto preberáme definície a terminológie z Nemecka ?i Rakúska.

Aké parametra by teda nízkoenergetický dom, respektíve nízkoenergetická stavba mali sp??ať?

 • technicko-technologické parametre

 • parameter úspornosti

 • parameter reálnej spotrebyTechnicko-technologické parametre nízkoenergetického domu


poďakovanie rodičov na stužkovej ©andard nízkoenergetického domu je moľné dosiahnuť zníľením energetickej náro?nosti domu a to kombináciou viacerých technicko-technologických opatrení, ktorých vzájomné fungovanie prispieva k energetickej úspornosti nízkoenergetického domu:


 • orientácia nízkoenergetického domu na pozemku - vzh?adom na svetové strany ( obytné miestnosti orientovať na juľnú svetovú stranu a obsluľné, technické miestnosti na severnú)


ohrozenia antarktídy Vhodná orientácia umoľ?uje lepąie vyuľívanie slne?ných ziskov ? slnie?ko Vám vykuruje dom?ek.

 • zateplenie obvodového pláąťa domu

 • kvalitné okná a vstupné dvere

 • ? riadené vetranie s rekuperáciou pouľitého vzduchu ( technológia, ktorá zabezpe?uje prívod ?erstvého vzduchu do miestností domu a zárove? riadi odsávanie pouľitého, vydýchaného, vlhkého vzduchu z miestností, rekupera?ná jednotka má schopnosť s pouľitého odsávaného vzduchu odoberať teplo, ktoré vyuľíva na ohrev ?erstvého vzduchu napr. v zimnom období.


rafinovaný a rafinovany kokosovy oleje Riadené vetranie vám zabezpe?í príjemný ?erstvý vzduch v celom dobe a ąetrí energiu na vykurovanie. Ráno sa budíte do ?erstvého vzduchu bez nutnosti vetrania a úniku tepla.

 • nízkoteplotné vykurovanie ? podlahové resp. stenové ( nízkoteplotné vykurovanie vyuľíva teplotu vykurovacej vody ohriatu max. na 42 stup?ov celzia , radiatorové vykurovanie potrebuje na konforný ohrev min 65 stup?ovú vodu

 • vzduchotesnosť nízkoenergetického domu

 • pouľité technológie výroby tepla - tepelné ?erpadlo, solárny kolektor,...


Parameter úspornosti nízkoenergetického domu


krótka charakterystyka herkulesa poirota Parameter úspornosti je definovaný ako ro?ná spotreba energie (energie na vykurovanie) budovy - rodinného domu - na jeden meter ątvorcový (1 kWh na m2 a rok). Zjednoduąene povedané, ko?ko kWh energie potrebujeme na dosiahnutie tepelnej pohody na jeden meter ątvorcový za rok.

Stavby delíme pod?a úspornosti nasledovne:

 • starąie budovy: > 200 kWh/m2

 • klasické novostavby: 100 - 150 kWh/m2

 • energeticky efektívne domy: 50 - 100 kWh/m2

 • nízkoenergetické domy: 15 - 50 kWh/m2

 • pasívne domy: 5 - 15 kWh/m2

 • nulové domy: < 5 kWh/m2


Parameter reálnej spotreby nízkoenergetického domu


Akoko?vek presne je spo?ítaná energetická náro?nosť stavby, nemôľe brať do úvahy vąetky vplyvy, ktoré sa odrazia na celkovej spotrebe energie - niektoré tepelné mosty, kvalita prevedenia tepelných izolácií, kvalita výroby a osadenia okenných konątrukcií a pod. Najvýznamnejąí vplyv na spotrebu energie, a to nielen nízkoenergetického domu, má správanie osôb ľijúcich v dome. Preto najdôleľitejąie kritérium na dosiahnutie nízkoenergetického ątandardu vidíme v reálnej spotrebe domu - stavby.

области тьмы 2 серия скачать на телефон Rozde?me spotrebu energie v rodinnom dome na:

 • vykurovanie, repektíve chladenie,

 • prípravu teplej úľitkovej vody (TUV) a

 • ostatnú spotrebu


Výpo?tom môľeme nastaviť a tak ovplyvniť len prvú a druhú zloľku. Uľ pri návrhu domu sa vąak dá myslieť na to, ako je moľné v dome ąetriť energiu. Rieąenie spo?íva v jednoduchých opatreniach, ako sú napríklad úsporné ľiarovky, spotrebi?e triedy A, vybudovanie a vyuľívanie kvalitného krbu a podobne. Významnou mierou k tomu môľe prispieť aj inteligentná elektroinątalácia (osvetlenie, zásuvkové obvody vrátane vypína?ov, automatizované riadenie stmievania, meranie a reguláciu vykurovania napr. pri otvorenom okne je vykurovací systém neú?inný ), ktorá môľe priniesť úsporu elektrickej energie aľ do výąky 15%.

minimální odstup stavby od hranice pozemku Správanie obyvate?ov v tej istej budove môľe predstavovať rozdiely v spotrebe aľ 50%. Preto je ve?mi dôleľité sledovať celkovú reálnu spotrebu nízkoenergetického domu. Tá by nemala presiahnuť 150 kWh/m2 za rok, pri?om vykurovanie a TUV by mala z tejto spotreby dosiahnuť pribliľne 80 kWh/m2 a rok.
 
 

:: P A R T N E R I ::

chrumkavý kapor

RPnet - Tvorba dynamických www stránok TD Taxi - Brezno - taxisluľba - preprava osôb PVS Taxi - taxisluľba Olim - Internet na Horehroní. FaceBook - Facebook - miesto kde sa stretnú? a podeli? so svojimi priate?mi Obec Pohorelá - Samospráva Obce Pohorelá - obec pod Orlovou ho?ou (Stredné Slovensko, Horehronské podolie) RYDERS Eyewear - Výhradný dovozca a distribútor slne?ných okuliarov zna?ky Ryders pre SR a ?R

 
  vietnamská tržnice praha tiskarska  

ruské lietadlové lode Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in prezidentské volby výsledky 1.kola Unknown on line pesnička o karnevale 0